Karasoku, 28024. Sk. No:8, 01010 Seyhan/Adana
  • Adana Dam İzolasyon Yalıtım karbon fiber bina güçlendirme

0.538.585 2899

Viyadük Güçlendirme Nasıl Yapılır?

Kullandığınız yollarda, araç trafiğine ve insan trafiğine açılmış alanlarda, farklı tesislerin ya da betonarme yapıların bulunduğunu göreceksiniz. Özellik ile köprü geçişlerinde ya da arazilerde, nehirler üzerinde, denizler, barajlar üzerinde bir noktadan diğer bir noktaya geçmek amacıyla, açık alanların kapatılması kapsamında ya da işleyişin canlı hale getirilmesi anlamında kullanılan seçenek, genel anlamda viyadük olarak kullanılmaktadır. Şehirler arası bir yola çıktığınızda ya da bir boğazın üzerine konuşlandırılmış köprüye baktığınızda, büyük olarak isimlendirilecek betonarme yapıların, geniş ayakların ve bu ayaklar üzerine kurulmuş yolların, köprülerin bulunduğunu göreceksiniz. Vadilerde, dere yataklarında, iki farklı nokta arasında birleşme amacı ile atılan betonların, kurulan yolların ayakta durmasını sağlayan devasa büyüklükteki betonarme yapılar olarak da düşünmeniz mümkündür. Bu yapıların belirli etkenler ile zaman içerisinde tahribat görmesi, onarıma muhtaç hale gelmesi söz konusu olabilir.

Özellikle deprem gibi bir sarsıntı nedeni ile bu tip viyadük olarak isimlendirilen betonarme yapılarda, donatılı betonarme yapılarda tahribat oluşması mümkün olabilir. Mevcut tahribatın etkilerini ortadan kaldırmak ya da olası bir felaketin can ve mal kaybının ya da ekonomik kaybının önüne geçmek amacı ile viyadük güçlendirme çalışmalarının yapılması mümkündür. Muhtemel bir doğal afet ve karşılaşma anında ya da karşılaşmadan önce minimum kayıp anlayışının gündeme getirilmesi temel hedef olacaktır. Güçlendirme çalışmalarının temel amacı budur. Eğer muhtemel deprem gibi bir afet meydana gelmiş ise, viyadük olarak isimlendirilen yapının çalışır vaziyette kalması, araç trafiğine açılması, insan trafiğine açılması, gerek duyulması halinde yardım ekipleri ile tahliye işlemlerinin sorunsuz bir şekilde yapılabilmesi için, dikkat edilmesi ve teknik personeller tarafından yapılması gereken işlemler olarak düşünmenizde mümkündür.

Viyadük Güçlendirmeye Neden İhtiyaç Duyuluyor?

Kullansanız da kullanmazsanız da, özellikle ulaşım amacı ile farklı kodlardaki iki ayrı yakanın bir araya getirilmesinde tercih edilen viyadük uygulamalarının, periyodik aralıklar ile kontrol edilmesi, eskiyen hususların ya da yıpranan hususların veya deforme olmuş, oynamış bölümlerin takviye edilmesi, güçlendirilmesi gerekecektir. Bu tip bir tesisi ayakta tutmak, kullanılır halde, açık halde bulundurmak, doğal hareketlenme, deprem gibi hareketlenmeler sonucunda incelemesini yapıp, tekrar aktif hale getirilmesini, problemsiz bir şekilde aktif hale getirilmesini sağlamak amacıyla güçlendirme çalışmasının yapılması gerekecektir. Dış yüzeylerden uygulanacak sistemler olmak ile birlikte, tespit edilen hasara göre profesyonel ekipler ve ilgili teknik personeller tarafından tespit edilen hasara göre, bakım ve onarım çalışmalarının yapılması gerekecektir. Bakım onarım çalışmaları yapılamayacak seviyede hasar gördüyse yıkılması ve bunun akabinde yeniden yapılması gibi bir durumda, güçlendirme ya da yenileme olarak tabir edilebilir.

Viyadük Güçlendirme Nerelerde Yapılır?

Gündeme getirilen viyadüklerin güçlendirme çalışmaları, öncelikli bir teknik araştırma ya da analiz çalışmalarına dayanmaktadır. Kolonlar, kirişler, kazıklar gibi elemanların tespit edilip, değerlendirilmesi ilk sıradadır. Hemen arkasından kabuk elemanları, perde duvarlar ve kenar ayaklar gibi elemanlar inceleme altına alınmalıdır. Yatay link elemanları olarak tanımlanan mesnet elemanları kontrol edilmelidir. Bağlantı olarak ifade edilen döşeme bağlantıları, kolon bağlantıları mutlaka inceleme altına alınmalıdır. Ayrıca tüm bunlar ile birlikte, toprak etkileri olarak belirlenen faktörlerin de dikkatli bir şekilde incelenmesi, analiz çalışmalarının, test çalışmalarının yapılması gerekecektir.
 

Viyadük Güçlendirme Nasıl Yapılır?

 
Farklı inşaat teknikleri kullanmak sureti ile viyadük güçlendirme işlemleri, profesyonel ekipler tarafından, ulusal ya da uluslararası işletmeler, kurum ya da kuruluşlar tarafından gerek duyulması halinde, ortaklık halinde yapılacaktır. Yukarıda belirtilen kriterler dahilinde ön inceleme yapılıp, muhtemel hareket tarzı hakkında bir plan çıkarılacaktır. Elbette önce imal edilmiş viyadük hakkında gerekli projeler alınacak, projeler üzerinde kesit ve benzeri incelemeler yapılacak, buna göre yapının karşısında bir plan, bir hareket tarzı belirlenecektir. Dıştan güçlendirme, çelik konstrüksiyonlar ile güçlendirme, takozların konulması, beton takozların ilave edilmesi, çelik elemanların takviye edilmesi, kesit boyutlarının tamamlanması ve elemanlara atanması, kabuk kalınlığının sağlanması, basınç mukavemetlerinin değerlendirip, gerektiğinde takviye edilmesi gibi sistem ve uygulamalardan bahsedilmesi mümkündür. Bu konuda mutlaka mevcut yapı ya da tesis üzerinde, viyadük üzerinde gerekli deneyler sağlıklı bir şekilde yapılmalı ve numune alınma yöntemi ya da ultrasonik beton test yöntemi mutlaka, ses dalgaları ile geçerli olacak deneysel yöntem mutlaka uygulanmalıdır. Sonuçlara göre uygulanacak strateji belirlenecek, ihtiyaç duyulması halinde, bir eksiklik görülmesi halinde, projenin komple iptal edilip, can ve mal güvenliği açısından yenilenmesi gibi bir uygulama tercih edilebilecektir.
yalıtım

Kullandığınız yollarda, araç trafiğine ve insan trafiğine açılmış alanlarda, farklı tesislerin ya da betonarme yapıların bulunduğunu göreceksiniz.

 Dam İzolasyon